Kết quả Xổ Số Miền Trung

KẾT QUẢ SỔ XỐ MIỀN TRUNG

Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
xsdngxsdnoxsqng
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SOI CẦU CHO 3 SỐ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Thứ sáu, Ngày 25/09/2020

Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
25/09/2020 xsglxsnth
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Gia LaiNinh Thuận
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gia LaiNinh Thuận Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SOI CẦU CHO 3 SỐ